godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

  SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Poniżej przedstawiamy linki do kart pracy w poszczególnych klasach z przedmiotów:

kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne.

Niektóre karty pracy można wydrukować lub zapisać, wypełnić i odesłać na podany adres nauczyciela.

Pozostałe należy wypełnić w zeszycie do kształcenia słuchu lub audycji muzycznych, zrobić zdjęcie wykonanych zadań

i odesłać na adres nauczyciela.

W przypadku rytmiki proszę o zapoznanie się z prośbą nauczyciela.

Wszystkie prace prosimy odesłać do 24 marca 2020 r. (wtorek) na właściwe adresy nauczycieli.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Bernadeta Wenta, Przemysław Krawczyński, Grażyna Sołtyk

Informacja dla uczniów Pani Bernadety Wenty

 Proszę o wykonanie kart pracy i przesłanie jej zdjęcia.

Uczniowie, którzy mają możliwość wydrukowania wykonują podane zadania na wydrukowanej karcie pracy.

Ci, którzy nie mają takiej możliwości wykonują zadania w zeszycie nutowym z dokładnym zaznaczeniem numeru zadania.

Zadania praktyczne (rytmika) proszę nagrać na telefon i również je przesłać.

Wszystkie prace wysyłamy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub opcjonalnie na messenger

"Bernadeta W-ta" /na numer telefonu 882-060-017 (wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka).

Karta pracy klasa I/6 część 1 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/6 część 2 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/6 rytmika

Karta pracy  klasa II/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa II/6 część 1 rytmika

Karta pracy klasa II/6 część 2 rytmika

Karta pracy klasa III/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa III/6 rytmika

Karta pracy klasa IV/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa IV/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa V/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa V/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa VI/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa VI/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa II/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa II/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa III/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa III/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa IV/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa IV/4 kształcenie słuchu

 

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

 Informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem

pracy zdalnej pracowników administracjiw dniach 17 – 25 marca 2020 r.

tymczasowo ulega zmianie organizacja pracy w PSM.

Kontakt z pracownikami będzie możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 

sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz. 8.00 – 14.00

tel. 739 194 241

księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz. 8.00 – 12.00

biblioteka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz. 17.00 – 19.00

Pracownicy obsługi będą pracować w godzinach 9.00 – 12.00.

                                                 

                                                        Grażyna Sołtyk

                                                          Dyrektor PSM                                                                                                                                                                                                                     

                                               

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

W związku z obowiązkiem uczniów dotyczącym samodzielnej nauki

w domu podczas zawieszenia zajęć dydaktyczo-wychowawczych,

poniżej przedstawiamy zakres materiału z przedmiotów:

kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika i chór

do sukcesywnego powtarzania i utrwalania.

Do pomocy w wykonywanych zadaniach prosimy o wykorzystanie programów do kształcenia słuchu,

serwisu internetowego You Tube, podręczników i zeszytów.

W piątek na stronie internetowej PSM

ukażą się karty pracy z zadaniami do samodzielnego

wykonania przez uczniów poszczególnych klas.

Dziękujemy za zastosowanie się do naszych próśb

Bernadeta Wenta, Przemysław Krawczyński, Grażyna Sołtyk.

 

 

ZAKRES MATERIAŁU DO SAMODZIELNEGO POWTÓRZENIA

 Klasa  

Kształcenie słuchu

Rytmika

I/6

- kaligrafia wartości rytmicznych, nut i pauz (zeszyt),

- utrwalanie znaczenia kropki przy nucie w zależności od jej umiejscowienia (staccato, kropka przedłużająca dźwięk, fermata, znak repetycji,

- ćwiczenia 8,9,10,11,12 ze strony 75 oraz 9 ze strony 77 (ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości).

- utrwalanie taktowania w metrum 3/4 4/4 wraz z wykonaniem długich nut nogami,

- układanie1-taktowych tematów rytmicznych w metrum 2/4 3/4 , poprawny zapis oraz wykonanie klaskaniem/ krokami 4/4

z zastosowaniem poznanych wartości rytmicznych (cała nuta, półnuta z kropką, półnuta, ćwierćnuta, ósemka oraz odpowiadających im pauz).

II/6

Rozpoznawanie interwały: 1, 2>, 2, 3>, 3, 5, 8

(program dur-moll.pl )

Rozpoznawanie rójdźwięków: dur, moll

Poprawna pisownia znaków chromatycznych przy dźwiękach gamy C-dur w zeszycie (krzyżyk, bemol, kasownik)

Śpiewanie i zapis gam i triad harmonicznych: C dur, G dur.

Utrwalenie grup dwie szesnastki ósemka i ósemka - dwie szesnastki:

- wykonywanie dowolnych rytmów w metrum 4/4 z zastosowaniem powyższych grup

- ćwiczenie wybranej partii w ćwiczeniu ze strony 49 w podręczniku - wykonanie wraz z utworem J.S. Bacha "Musette".

III/6

Rozpoznawanie interwały: 1, 2>, 2, 3>, 3, 5, 6, 8

(program dur-moll.pl ) z wykorzystaniem różnych barw instrumentów,

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur (w zeszycie),

Rozpoznawanie rójdźwięków: dur, moll, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

zapis i budowa trójdźwięków od kolejnych stopni gamy

C-dur,

śpiewanie gamy a-moll w odmianach i triady harmonicznej,

Utrwalanie synkopy:

- wykonanie rytmów z synkopą ósemkową w metrum 2/4 3/4 4/4 - wraz z taktowaniem

- dwugłos rytmiczny (rozdawany na ostatnich zajęciach na kartkach) - przygotowanie oddzielne lub jednoczesne.

 

ZAKRES MATERIAŁU DO SAMODZIELNEGO POWTÓRZENIA

Klasa  

Kształcenie słuchu

Audycje muzyczne

IV/6

Rozpoznawanie interwałów: 1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 6>, 6, 8,(program dur-moll.pl ),

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym (w zeszycie),

rozpoznawanie trójdźwięków: dur i moll w przewrotach, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

Śpiewanie gam w odmianach i triad harmoniczne: D-dur, F- dur, a-moll, e-moll, h-moll, d-moll,

Zapis i nazwy podwójnych znaków chromatycznych w zeszycie (przy dźwiękach gamy C-dur),

Półtony diatoniczne i chromatyczne – budowa,zapis i nazwy w zeszycie

Zamiana enharmoniczna nazw dźwięków – zapis i nazwy (w zeszycie

Podział instrumentów muzycznych na grupy i podgrupy,

przyporządkowanie instrumentów od najwyżej do najniżej brzmiących do grup i podgrup,

słuchanie brzmienia instrumentów (you tube),

Znajomość elementów działa muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, artykulacja, agogika, dynamika, kolorystyka) obejrzenie nagrania poloneza z filmu „Pan Tadeusz” pod dyrekcją Adama Sztaby,

znajomość rodzajów rytmiki, melodyki,

umiejętność odczytywania, wykonania i nazywania określeń dynamicznych, agogicznych i artykulacyjnych.

V/6       

Rozpoznawanie interwałów: 2>, 2, 3>, 3, 4, 4</5>, 5, 6>, 6, 7, 7< (program dur-moll.pl ),

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym (w zeszycie),

rozpoznawanie trójdźwięków: dur i moll w przewrotach, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

Dominanta septymowa z rozwiązaniem – budowa w zeszycie w gamach: D dur, A dur, B dur,

Śpiewanie gam i triad harmonicznych: harmoniczne: D dur, A dur, B    dur oraz h moll,

fis moll, d moll w odmianach.               

Uzupełnienie podwójnej kropki przy nucie (2/4, 3/4, 4/4)                                                                                                                                     

Rozpoznawanie i określanie faktury utworu muzycznego (monofonia, polifonia, homofonia),

znajomość form polifonicznych opartych na imitacji ścisłej i swobodnej (kanon, fuga, inwencja),

znajomość budowy okresowej i pojęć: zdanie muzyczne, poprzednik, następnik, fraza, motyw,

forma sonatowa, znajomość konstrukcji allegra sonatowego (ekspozycja, przetworzenie, repryza, koda),

znajomość homofonicznych form cyklicznych (sonata, koncert solowy, symfonia, suita),

Rozpoznawanie i znajomość budowy ronda i tematu z wariacjami.

 

 VI/6    

Rozpoznawanie interwałów: 2>, 2, 3>, 3, 4, 4</5>, 5, 6>, 6, 7, 7<    (program

dur-moll.pl                

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym (w zeszycie),

rozpoznawanie trójdźwięków: dur i moll w przewrotach, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

Budowa dominanty septymowej z rozwiązaniem – w zeszycie w gamach: G, D, A, F, B,

zapis gam molowych w odmianach: h, fis, d, g oraz triad harmonicznych z  podpisaniem funkcji harmonicznych,   

Znajomość i rozpoznawanie tańców ludowych i stylizowanych,

znajomość i rozpoznawanie faktury monofonicznej, polifonicznej i homofonicznej,

powtórzenie wiedzy o epokach muzycznych: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm (czas trwania, cechy charakterystyczne, najważniesze formy, przedstawiciele europejscy i polscy),

odsłuchanie (you tube) tańców stylizowanych: polonezy S. Moniuszki z oper „Straszny dwór” i „Halka”oraz F. Chopina,

mazur S. Moniuszki z oper „Straszny dwór” i „Halka”, mazurki F.Chopina, kujawiak H. Wieniawskiego, oberki G. Bacewicz i H. Wieniawskiego.

I/4

Rozpoznawanie interwałów: 1, 2>, 2, 5, 8 (program

dur-moll.pl ),

Rozpoznawanie trójdźwięków: dur, moll (program

dur-moll.pl ),

śpiewanie gam i triad harmonicznych w gamach: C dur, G dur, F dur,

poprawna pisownia znaków chromatycznych w zeszytach

odczytywanie i znaczenie określeń dynamicznych,

znajomość podstawowych określeń tempa w muzyce,

znajomość znaczenia kropki przy nucie i synkopy.

II/4

Rozpoznawanie interwałów: 1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 8 (program dur-moll.pl ),

rozpoznawanie (program dur-moll.pl ),

budowa i zapis trójdźwięków: dur, moll, zmniejszony, zwiększony od kolejnych stopni gamy C-dur,

śpiewanie gam i triad harmonicznych: G-dur, D-dur, F-dur oraz a-moll, e-moll, d-moll w odmianach.

Podział instrumentów muzycznych na grupy i podgrupy,

przyporządkowanie instrumentów od najwyżej do najniżej brzmiących do grup i podgrup,

słuchanie brzmienia instrumentów (you tube),

Znajomość elementów działa muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, artykulacja, agogika, dynamika, kolorystyka) obejrzenie nagrania poloneza z filmu „Pan Tadeusz” pod dyrekcją Adama Sztaby,

znajomość rodzajów rytmiki, melodyki,

umiejętność odczytywania, wykonania i nazywania określeń dynamicznych, agogicznych i artykulacyjnych.

III/4

Rozpoznawanie interwałów: 2>, 2, 3>, 3, 4, 4<, 5, 6>, 6, 7, 7< (program dur-moll.pl ),

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym (w zeszycie),

rozpoznawanie trójdźwięków: dur i moll w przewrotach, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

budowa i zapis trójdźwięków: dur, moll w przewrotach zmniejszony, zwiększony od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym,

zapis gam molowych w odmianach: a-moll, d-moll oraz triad harmonicznych z podpisaniem funkcji harmonicznych,

Rozpoznawanie i określanie faktury utworu muzycznego (monofonia, polifonia, homofonia),

znajomość form polifonicznych opartych na imitacji ścisłej i swobodnej (kanon, fuga, inwencja),

znajomość budowy okresowej i pojęć: zdanie muzyczne, poprzednik, następnik, fraza, motyw,

forma sonatowa, znajomość konstrukcji allegra sonatowego (ekspozycja, przetworzenie, repryza, koda),

znajomość homofonicznych form cyklicznych (sonata, koncert solowy, symfonia, suita),

Rozpoznawanie i znajomość budowy ronda i tematu z wariacjami.

IV/4

Rozpoznawanie interwałów: 2>, 2, 3>, 3, 4, 4</5>, 5, 6>, 6, 7, 7< (program dur-moll.pl ),

Budowa interwałów w górę i w dół od kolejnych stopni gamy C-dur w kluczu wiolinowym i basowym (w zeszycie),

rozpoznawanie trójdźwięków: dur i moll w przewrotach, zmniejszony, zwiększony (program dur-moll.pl ),

Budowa dominanty septymowej z rozwiązaniem – w zeszycie w gamach: G, D, A, F, B,

zapis gam molowych w odmianach: h, fis, d, g oraz triad harmonicznych z podpisaniem funkcji harmonicznych,

Znajomość i rozpoznawanie tańców ludowych i stylizowanych,

znajomość i rozpoznawanie faktury monofonicznej, polifonicznej i homofonicznej,

powtórzenie wiedzy o epokach muzycznych: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm (czas trwania, cechy charakterystyczne, najważniesze formy, przedstawiciele europejscy i polscy),

odsłuchanie (you tube) tańców stylizowanych: polonezy S. Moniuszki z oper „Straszny dwór” i „Halka”oraz

F. Chopina,

mazur S. Moniuszki z oper „Straszny dwór” i „Halka”, mazurki F.Chopina, kujawiak H. Wieniawskiego, oberki G. Bacewicz i H. Wieniawskiego.

 

ZAKRES MATERIAŁU DO SAMODZIELNEGO POWTÓRZENIA

Klasy

Chór

IV/6,V/6, VI/6,

II/4,III/4, IV/4

     Powtórzenie i utrwalenie partii swojego głosu w utworach:

     Kołysanka,

     Służyłem Ja Tobie,

     Złota Rybka,

     Dylu, dylu,

     Siyahamba, 

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną, bardzo proszę o:

  • przestrzeganie i podporządkowanie się wszystkim zaleceniom przekazywanym przez służby państwowe;
  • respektowanie podwyższonych standardów higieny i zachowania;
  • pozostawanie uczniów w domu i samodzielne realizowanie materiału w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego –   telefonicznym lub mailowym;
  • kontaktowanie się z PSM drogą telefoniczną lub mailową;
  • czytanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Szkoły.

Rodziców proszę o szczególną ochronę i nadzór nad dziećmi oraz zrozumienie nadzwyczajnych warunków funkcjonowania Szkoły.

 

Grażyna Sołtyk

Dyrektor PSM I stopnia

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

  Informuję, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej,

dotyczącą konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa,

w dniach 12 – 25 marca 2020 wszystkie zajęcia w PSM są odwołane.

Uczniów proszę o samodzielną i rzetelną pracę nad repertuarem

i pozostawanie w kontakcie telefonicznym

lub mailowym z nauczycielem instrumentu głównego.

bip logo 2