Badania przydatności kandydatów

do klasy I cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego

na rok szkolny 2022/2023

odbędą się 09 - 10 czerwca 2022 r. (czwartek, piątek).

Kursy przygotowawcze dla kandydatów odbędą się

07 czerwca 2022 r. (wtorek).

 

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

 

W związku z rekrutacją do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego

i klasy pierwszej cyklu czteroletniego na rok szkolny 2021/2022

uprzejmie informujemy, że:

 

1) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można składać osobiście w sekretariacie PSM (obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta, dystans i dezynfekcja rąk) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia            04 czerwca 2021 roku (wnioski do pobrania na stronie internetowej (www.psm.swi.pl). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną istnieje możliwość dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w późniejszym terminie, jednak nie później niż w dniu badania;

2) o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust.1 i 2 ustawy i nie więcej niż 16 lat. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat, może być przyjęte, jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

3) badania przydatności kandydatów odbędą się w dniach 07 - 08 czerwca 2021 roku w siedzibie Szkoły w godzinach:             15.00 – 19.30. Lista kandydatów z dokładną godziną badania będzie w tym dniu wywieszona w siedzibie Szkoły. Uzyskanie informacji o godzinie badania kandydata będzie również możliwe pod numerem telefonu 91 321 34 62;

4) badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie. Warunki przeprowadzenia badania przydatności zostaną podane co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem badań;

5) od dnia 12 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej PSM będzie dostępny film instruktażowy, przedstawiający sposób przeprowadzania badań wstępnych oraz rodzaje zadań, z którymi kandydaci zetkną się podczas badania.

6) w przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat;

7) z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia „Drzwi otwartych” od dnia 12 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Szkoły będzie dostępny film przedstawiający bazę lokalową PSM;

8) od 04 maja 2021 r. na stronie internetowej Szkoły będzie dostępny film przedstawiający ofertę edukacyjną PSM;

9) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostaną wywieszone w siedzibie Szkoły najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2021 roku.

 

Wniosek o przyjęcie (wersja PDF)

Wniosek o przyjęcie (wersja edytowalna)

Oświadczenie do pobrania

bip logo 2