Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu ogłasza zapisy do klasy

I cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego.

 

Terminy badań przydatności kandydatów: 09 -10 czerwca 2022 r.

Bezpłatne kursy przygotowawcze: 07 czerwca 2022 r.

Drzwi otwarte: 24 maja 2022 r. godz. 17.00

Wnioski o przyjęcie można składać najpóźniej do dnia 08 czerwca 2022 r.

 Uwaga !

 Przed wypełnianiem komputerowym formularz wniosku należy pobrać i zapisać.

Wniosek można złożyć w sekretariacie PSM lub wypełnić ręcznie i przesłać jego skan albo zdjęcia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku drukowania, prosimy o dwustronne drukowanie formularza.

 

Do pobrania: wniosek o przyjęcie do PSM - formularz aktywny

 

Wniosek do pobrania (wersja PDF)

Wniosek do pobrania (wersja edytowalna)

Dodatkowe informacje

O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą

co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust.1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe i nie więcej niż 10 lat.

W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat, rodzice dołączają zaświadczenie o korzystaniu z wychowania

przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w szkole.

O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym

kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności zostaną podane co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem badań.

W przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy,

pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostanie wywieszona w siedzibie Szkoły najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 roku.

 

 

 

bip logo 2