SZANOWNI RODZICE

KANDYDATÓW DO KLASY I  

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu

W związku z rekrutacją do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i klasy pierwszej cyklu czteroletniego na rok szkolny 2018/2019

uprzejmie informujemy, że:

1) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy składać w sekretariacie Szkoły najpóźniej do dnia

06 czerwca 2018 roku (wnioski do pobrania na stronie internetowej (www.psm.swi.pl). lub w sekretariacie Szkoły);

2) o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat i nie więcej niż 16 lat. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) do wszystkich wniosków należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

4) badania przydatności kandydatów odbędą się 07 czerwca 2018 roku w siedzibie Szkoły w godzinach: 15.00 – 19.30. Lista kandydatów z dokładną godziną badania będzie w tym dniu do wglądu w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej (www.psm.swi.pl). W przypadku dużej liczby kandydatów dodatkowym terminem badań będzie 11 czerwca 2018 r.;

5) badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie;

6) bezpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów odbędą się w dniach 28 i 29 maja 2018 r. (poniedziałek, wtorek) w godz. 18.45 – 19.15

7) w przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat.

8) w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 17.00 odbędą się w Szkole „Drzwi otwarte”, na które zapraszamy wszystkich kandydatów i Rodziców.

9) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostaną wywieszone w siedzibie Szkoły najpóźniej do 05 sierpnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu 91 321 3462.

Wniosek o przyjęcie (pobierz)

Kryteria przyjęcia (pobierz)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

bip logo 2