SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu

W związku z rekrutacją do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego

i klasy pierwszej cyklu czteroletniego na rok szkolny 2020/2021

uprzejmie informujemy, że:

 

1) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy przesyłać do sekretariatu Szkoły drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 05 czerwca 2020 roku (wnioski do pobrania na stronie internetowej (www.psm.swi.pl). Po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół wnioski będzie można pobierać i składać również w sekretariacie Szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną istnieje możliwość dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w późniejszym terminie, jednak nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem badania;

2) o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy i nie więcej niż 16 lat. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat, może być przyjęte, jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

 

3) badania przydatności kandydatów zaplanowane są na 08 czerwca 2020 roku w siedzibie Szkoły w godzinach: 15.00 – 19.30. Lista kandydatów z dokładną godziną badania będzie w tym dniu wywieszona w siedzibie Szkoły.

W przypadku dużej liczby kandydatów dodatkowym terminem badań będzie 09 czerwca 2020 r.;

 

4) badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie;

 

5) bezpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów zaplanowane są na dzień 04 czerwca 2020 r. (czwartek);

 

6) w przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat;

 

7) w dniu 20 maja 2020 roku (środa) o godz. 17.00 odbędą się w Szkole „Drzwi otwarte”, na które zapraszamy wszystkich kandydatów i Rodziców;

 

8) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostaną wywieszone w siedzibie Szkoły najpóźniej do 05 sierpnia 2020 roku.

W przypadku przedłużenia okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz konieczności zmiany dotychczasowych terminów i warunków rekrutacji, będziemy Państwa informować o nowych ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej (zakładka Rekrutacja)     i lokalnych mediów.

 

Wniosek o przyjęcie (wersja PDF)

Wniosek o przyjęcie (wersja edytowalna)

bip logo 2