SZANOWNI RODZICE

KANDYDATÓW DO KLASY I  

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

W związku z rekrutacją do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i klasy pierwszej cyklu czteroletniego na rok szkolny 2019/2020

uprzejmie informujemy, że:

1) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy składać w sekretariacie Szkoły najpóźniej do dnia 29 maja 2019 roku (wnioski do pobrania na stronie internetowej (www.psm.swi.pl) lub w sekretariacie Szkoły);

2) o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy i nie więcej niż 16 lat. W przypadku dziecka, które

w roku kalendarzowym kończy 6 lat, może być przyjęte, jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

3) badania przydatności kandydatów odbędą się 30 maja 2019 roku w siedzibie Szkoły w godzinach: 15.00 – 19.30. Lista kandydatów z dokładną godziną badania będzie w tym dniu wywieszona w siedzibie Szkoły. W przypadku dużej liczby kandydatów dodatkowym terminem badań będzie 03 czerwca 2019 r.;

4) badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie;

5) bezpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów odbędą się w dniach 27 i 28 maja 2019 r. (poniedziałek, wtorek) w godz. 18.45 – 19.15.

6) w przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta

i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat.

7) w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godz. 17.00 odbędą się w Szkole „Drzwi otwarte”, na które zapraszamy wszystkich kandydatów i Rodziców.

8) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostaną wywieszone w siedzibie Szkoły najpóźniej do 05 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu 91 321 34 62.

Wniosek o przyjęcie (pobierz)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

bip logo 2