SKŁAD RADY RODZICÓW

PSM I stopnia w Świnoujściu

w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Elżbieta Dziedzic - przewodnicząca
  2. Marta Janota – z-ca przewodniczącej
  3. Karolina Kosmecka – Garboś - skarbnik
  4. Aleksandra Wójcicka – sekretarz
  5. Katarzyna Walkowiak – z-ca sekretarza
  6. Adriana Niewiadomska – członek
  7. Aneta Zdybel – członek
  8. Robert Ziontkowski - członek

 

 

Szanowni Rodzice, Komitet Rodzicielski PSM I stopnia zwraca się do Państwa z prośbą o systematyczne płacenie comiesięcznych składek. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi 25 zł miesięcznie. W przypadku rodzeństwa składka z tytułu drugiego dziecka wynosi 10 zł miesięcznie. Fundusze gromadzone w ramach składki na Komitet są przeznaczone na zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki w szkole. Wpłat z tytułu składek można dokonywać przelewami na konto Komitetu Rodzicielskiego oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Numer konta bankowego: 85 1240 3914 1111 0000 3088 7745

Dziękujemy.

bip logo 2