SKŁAD RADY  RODZICÓW

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

  1. Marta Janota – przewodnicząca

  2. Marcin Sielicki – z-ca przewodniczącej

  3. Marcelina Sukiennik – sekretarz

  4. Karolina Kosmecka-Garboś – skarbnik

  5. Katarzyna Walkowiak – komisja rewizyjna

  6. Patrycja Czech – komisja rewizyjna

  7. Agnieszka Ojrzyńska-Czerwińska – komisja rewizyjna

        
 

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców PSM I stopnia zwraca się do Państwa z prośbą o systematyczne płacenie comiesięcznych składek. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi 25 zł miesięcznie. W przypadku rodzeństwa składka z tytułu drugiego dziecka wynosi 10 zł miesięcznie. Fundusze gromadzone w ramach składki na Komitet są przeznaczone na zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki w szkole. Wpłat z tytułu składek można dokonywać przelewami na konto Komitetu Rodzicielskiego oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Numer konta bankowego: 85 1240 3914 1111 0000 3088 7745

Dziękujemy.

bip logo 2