Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, tel: 91 321 34 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2.  Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Małgorzata Bielenis, tel. 691 443 952, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo oświatowe).
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, dane będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia lub przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Klauzula informacyjna dotycząca nauczania zdalnego

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji nauczania zdalnego informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz danych dziecka jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, tel. 913213462; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Bielenis, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Nauczanie zdalne jest realizowane poprzez platformę Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny MobiReg, którego dostawcą jest Dreamtec Sp. z o.o.; 50-224 Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 oraz pomocniczo poprzez komunikatory internetowe WhatsApp i Messenger.
 5. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów wyłącznie w związku z uczestnictwem w lekcjach prowadzonych zdalnie, prezentacjach dydaktycznych, działalnością koncertową i promocją szkoły.
 6. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 8. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne w związku z realizacją nauki w szkole.
 10. Dane osobowe nie są transferowane danych do Państw trzecich i nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy i mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wskazujemy również, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, zaś Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
 11. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

bip logo 2