godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

W Polsce funkcjonują 302 podobne szkoły, a w naszym województwie 15. Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 5 - 10 lat)
  • w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 8 - 16 lat).

PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Nie daje żadnych uprawnień zawodowych. Jej absolwenci, po zdaniu egzaminów wstępnych, mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia, które są szkołami zawodowymi. Najbliższe szkoły muzyczne II stopnia znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Szczecinku.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, 4 lub 5 razy w tygodniu). Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców). Proces nauki w szkole jest oparty na podstawach programowych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym przedmiotem nauczania w szkole muzycznej jest nauka gry na instrumencie. Jest to podstawowy element wykształcenia muzycznego pozwalający na określenie przydatności absolwenta do dalszego kształcenia na wyższych szczeblach. Nauka gry na instrumencie przygotowuje także do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Ponadto uczniowie przygotowywani są do: koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów oraz przeglądów przedmiotowych, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia nauki gry na różnych instrumentach – akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie,skrzypcach i perkusji odbywają się dwa razy w tygodniu i są indywidualne, czyli w układzie jeden uczeń – jeden nauczyciel. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach. W formie zajęć grupowych (grupy do 16 uczniów) prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu ( 2 razy w tygodniu), rytmiki i audycji muzycznych (raz w tygodniu). Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chórów dziecięcych oraz zespołów kameralnych.

Szkoła daje wiele koncertów dla mieszkańców i gości Świnoujścia. Oprawa muzyczna miejskich i środowiskowych świąt jest często dziełem uczniów PSM. Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez uczniów i pedagogów PSM. W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej.

bip logo 2