godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

W Polsce funkcjonują 302 podobne szkoły, a w naszym województwie 15. Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

 • w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 5 - 10 lat)
 • w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 8 - 16 lat).

PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Nie daje żadnych uprawnień zawodowych. Jej absolwenci, po zdaniu egzaminów wstępnych, mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia, które są szkołami zawodowymi. Najbliższe szkoły muzyczne II stopnia znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Szczecinku.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, 4 lub 5 razy w tygodniu). Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców). Proces nauki w szkole jest oparty na podstawach programowych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym przedmiotem nauczania w szkole muzycznej jest nauka gry na instrumencie. Jest to podstawowy element wykształcenia muzycznego pozwalający na określenie przydatności absolwenta do dalszego kształcenia na wyższych szczeblach. Nauka gry na instrumencie przygotowuje także do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Ponadto uczniowie przygotowywani są do: koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów oraz przeglądów przedmiotowych, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia nauki gry na różnych instrumentach – akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie,skrzypcach i perkusji odbywają się dwa razy w tygodniu i są indywidualne, czyli w układzie jeden uczeń – jeden nauczyciel. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach. W formie zajęć grupowych (grupy do 16 uczniów) prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu ( 2 razy w tygodniu), rytmiki i audycji muzycznych (raz w tygodniu). Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chórów dziecięcych oraz zespołów kameralnych.

Szkoła daje wiele koncertów dla mieszkańców i gości Świnoujścia. Oprawa muzyczna miejskich i środowiskowych świąt jest często dziełem uczniów PSM. Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez uczniów i pedagogów PSM. W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej.Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu powstała 1 września 1985 roku z inicjatywy następujących osób: Zbigniewa Gocha, który został też pierwszym dyrektorem Szkoły, Edwarda Dobijańskiego, Zygmunta Rosika oraz Łucji Statkiewicz - nauczycieli ówczesnego Ogniska Artystycznego

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jest jedyną szkołą artystyczną w Świnoujściu, a tym samym i na wyspie oraz jedną z 15 szkół artystycznych tego typu w regionie zachodniopomorskim.

PSM jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. PSM, jako szkoła muzyczna I stopnia realizująca I etap kształcenia w zawodzie muzyk, prowadzi zajęcia wyłącznie w oparciu o program kształcenia muzycznego, stawiając sobie za główne cele i zadania m.in.:

 • rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia,
 • przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 • upowszechnianie muzyki w środowisku,
 • przygotowanie absolwentów do ewentualnego dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Uczniowie zdobywają oraz rozwijają swoje umiejętności z zakresu gry na instrumencie w następujących specjalnościach: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, saksofon oraz skrzypce. Sztukę zespołowego muzykowania poznają na zajęciach zespołów kameralnych oraz chóru, zaś wiedzę ogólnomuzyczną - na lekcjach kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz rytmiki.

Siedziba Szkoły (po licznych przeprowadzkach) mieści się obecnie w samym sercu Świnoujścia – w charakterystycznym budynku z czerwonej cegły na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Matejki.

h1
Widok Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

PSM posiada 16 sal lekcyjnych, z czego 12 przeznaczonych jest do prowadzenia zajęć indywidualnych, zaś 4 sale – do prowadzenia zajęć zbiorowych. Każdy nauczyciel pracujący w PSM prowadzi zajęcia w przeznaczonej tylko na jego potrzeby sali. Każda z sal lekcyjnych wyposażona jest we wszystkie pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli Szkoły programami nauczania.

h2
Sala kształcenia słuchu pani Grażyny Sołtyk

h3
Sala fletu pani Olgi Ponichtera

Szkoła posiada również niewielką salę kameralną, wyposażoną w dwa fortepiany, w której odbywają się szkolne koncerty, konkursy oraz inne uroczystości szkolne – zawsze z udziałem publiczności złożonej z uczniów oraz ich rodziców, jak też zaproszonych gości.

h4
Sala Kameralna

Uczniowie, którzy nie posiadają własnego instrumentu mogą wypożyczyć instrument ze Szkolnego Magazynu Instrumentów, w którym na chętnych do nauki gry czekają m.in.: akordeony, flety, gitary, klarnety i skrzypce. Do dyspozycji pianistów, którzy nie posiadają instrumentu w domu Szkoła oddała 3 ćwiczeniówki, czyli sale przeznaczone wyłącznie do użytku uczniów, w których mogą oni samodzielnie przygotowywać się do zajęć z zakresu gry na swoim instrumencie.

Największym osiągnięciem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu są jej absolwenci – 202 osoby poczynając od roku 1991 (czyli po zakończeniu pierwszego pełnego sześcioletniego cyklu nauczania zaczętego w roku 1985) oraz uczniowie wciąż kształcący się w Szkole.

Uczniowie Szkoły, w przeciągu ponad 25 lat jej istnienia, niejednokrotnie mieli możność reprezentowania jej imienia w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach oraz przeglądach. Do najważniejszych imprez, w których udział uczniów świnoujskiej szkoły muzycznej został nagrodzony lub wyróżniony należą m.in.:

 • 1989 – III Wojewódzki Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu
 • 1990 – V Goleniowski Konkurs Fortepianowy
 • 1991 – VII Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, I Międzywojewódzki Konkurs Młodego Pianisty w Koszalinie, V Regionalny Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu, I Międzywojewódzki Konkurs Zespołów Akordeonowych w Stargardzie Szczecińskim
 • 1992 – II Okręgowy Konkurs Skrzypków w Koszalinie, Konkurs Duetów Instrumentalnych w Białogardzie
 • 1993 – I Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Koszalinie
 • 1994 – Konkurs Fortepianowy w Koszalinie, VIII Regionalny Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu
 • 1998 – III Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim
 • 2002 – Konkurs Akordeonowy w Chełmie
 • 2003 – Przegląd Zespołów Kameralnych w Stargardzie Szczecińskim
 • 2004 – Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim
 • 2005 – Regionalny Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, Wiosenny Konkurs Gitarowy w Szczecinie, II Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Miastku, Konkurs z Kształcenia Słuchu w Szczecinie, Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim, Regionalny Konkurs Gitarowy w Nowogardzie
 • 2006 – III Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Szczecinie, Regionalne Warsztaty Gitarowe w Szczecinie, Międzyszkolny Konkurs Skrzypcowy "Małego Utworu" w Szczecinie
 • 2007 - Konkurs "Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka" w Szczecinie,
 • 2008 - III Regionalny Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, VII Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny "Gram polifonię" w Goleniowie,

Osiągnięcia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu nie miałyby miejsca, gdyby nie grono nauczycieli pracujących w tej placówce. To dzięki nim młodzi świnoujscy muzycy mogli cieszyć się swoimi sukcesami, a przede wszystkim – kształcić się w dziedzinie muzyki pod okiem ludzi, dla których muzyka jest po prostu pasją…

Są w gronie pedagogicznym PSM nauczyciele, którzy przekroczyli progi tejże Szkoły we wrześniu 1985 roku. Pan Edward Dobijański oraz Pani Łucja Statkiewicz – obecnie obydwoje już na emeryturze – nie tylko założyli PSM, ale pracowali w niej przez szereg lat ucząc dzieci i młodzież gry na instrumentach dętych oraz na fortepianie.

Inni nauczyciele pracują w PSM nieprzerwanie od roku 1985, tak jak Pani Elżbieta Głowacka, która była drugim dyrektorem Szkoły, a do dnia dzisiejszego prowadzi klasę skrzypiec oraz Pani Olga Ponichtera ucząca gry na flecie.

W latach 1986 – 1989 szeregi kadry pedagogicznej zasilili: Elżbieta Naklicka – nauczyciel gry na fortepianie oraz chóru i Krzysztof Naklicki – akordeonista, a następnie Grażyna Sołtyk (obecna dyrektor szkoły) ucząca kształcenia słuchu i audycji muzycznych oraz Joanna Kosętka – pianistka, a kilka lat później – Małgorzata Krzywdzik, która prowadzi zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki.

Zasługi tych nauczycieli mierzy się sukcesami ich podopiecznych, liczbą absolwentów oraz uczniów, którzy w dalszym ciągu kształcą się pod ich kierunkiem.

h5
Grono Pedagogiczne
(od lewej stoją): Małgorzata Krzywdzik, Grażyna Sołtyk, Helena Rzepecka, Elżbieta Naklicka, Krzysztof Naklicki, Iryna Nikoriuk,
(od lewej siedzą): Dorota Patela, Elżbieta Głowacka, Anna Kask, Lilia Dmochowska, Olga Ponichtera, Joanna Kosętka.

W chwili obecnej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świnoujściu pracuje 19 pracowników, z czego 13 to nauczyciele. Do wymienionych już wcześniej pedagogów: Elżbiety Głowackiej, Olgi Ponichtera, Elżbiety Naklickiej, Krzysztofa Naklickiego, Grażyny Sołtyk i Małgorzaty Krzywdzik dołączyli następni entuzjaści pracy w zawodzie nauczyciel – muzyk: pianiści - Lilia Dmochowska, Anna Kask - trzeci dyrektor Szkoły, Iryna Nikoriuk oraz Izabela Włodarczyk – Roksela, gitarzystka - Dorota Patela oraz klarnecistka - Helena Rzepecka.

bip logo 2