Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że w dniach 20 grudnia 2021 r. - 09 stycznia 2022 r.

w PSM obowiązuje następujący sposób realizacji zajęć:

1) zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft Teams;

2) w przypadku braku możliwości odbycia zajęć poprzez powyższą aplikację, lub inne problemy techniczne, dopuszcza się prowadzenie zajęć przez komunikatory internetowe wybrane przez nauczyciela i uzgodnione z rodzicami uczniów;

3) zajęcia indywidualne uczniów realizujących przedmiot instrument główny – perkusja odbywają się w formie stacjonarnej;

4) uczniowie klasy perkusji mogą ćwiczyć w szkole za pisemną zgodą rodziców;

5) w formie stacjonarnej odbywają się zajęcia z akompaniatorem. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać za pomocą aplikacji, komunikatorów internetowych lub w innej formie ustalonej przez akompaniatora w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego i rodziców ucznia;

6) uczniowie fortepianu dodatkowego mogą korzystać z możliwości ćwiczenia w szkole na dotychczas obowiązujących zasadach;

7) Szkoła czynna jest w godzinach 14.00 – 20.00.

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami

dotyczącymi COVID-19

i powrotem od 20 grudnia 2021 r. do nauki zdalnej,

bardzo proszę o przygotowanie aplikacji

Microsoft Teams, za pomocą której

będą prowadzone zajęcia w PSM.

Rodzice uczniów klas pierwszych proszeni są

o zainstalowanie aplikacji na komputerach domowych.

W razie problemów technicznych prosimy

o kontakt z sekretariatem szkoły.

bip logo 2