SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Uprzejmie informujemy, że ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

w PSM I stopnia odbywa się na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

Terminy zebrań klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej:

14 stycznia 2019 r.

(klasyfikacja śródroczna);

13 czerwca 2019 r.

(klasyfikacja roczna).

bip logo 2