WYMAGANIA PROGRAMOWE NA EGZAMIN PROMOCYJNY
Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY OBOWIĄZUJĄCE
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I stopnia w ŚWINOUJŚCIU

Instrument główny – akordeon
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór;
II/6 etiuda, utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
III/6 etiuda, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
IV/6 etiuda, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci;
V/6 2 etiudy, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci;
VI/6 2 etiudy, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci dwa zróżnicowane utwory;
II/4 etiuda, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
III/4 etiuda, utwór polifoniczny (lub muzyka dawnych mistrzów), 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci;
IV/4 dwie etiudy, utwór polifoniczny, muzyka dawnych mistrzów, 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci.
IV/4 dwie etiudy, utwór polifoniczny, muzyka dawnych mistrzów, 2 utwory dowolne - wykonanie z pamięci.
Instrument główny – flet
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór solowy lub utwór z towarzyszeniem fortepianu lub fletu;
II/6 etiuda, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu – wykonanie z pamięci;
III/6 etiuda, 2 utwory z akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
IV/6 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, 2 utwory z akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
V/6 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, 2 utwory z akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
VI/6 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, 2 utwory solowe lub akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór solowy lub utwór z towarzyszeniem fortepianu lub fletu;
II/4 etiuda, 2 utwory z akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
III/4 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, 2 utwory z akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci;
IV/4 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, 2 utwory solowe lub akompaniamentem fortepianu - w tym dwie pozycje wykonane z pamięci.
Instrument główny – fortepian
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór solo lub na cztery ręce;
II/6 Przesłuchania techniczne: etiuda z określonym problemem technicznym oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela - wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: utwór polifonizujący lub utwór z epoki baroku oraz utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
III/6 Przesłuchania techniczne: etiuda z określonym problemem technicznym oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela, wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: utwór polifonizujący lub polifoniczny, jedna część sonatiny (do wyboru: część pierwsza, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny, wykonanie z pamięci;
IV/6 Przesłuchania techniczne: dwie etiudy z określonymi problemami technicznymi oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela - wykonanie z pamięci ; Egzamin promocyjny: etiuda z określonym problemem technicznym, utwór polifonizujący lub polifoniczny, jedna część sonatiny (do wyboru: część pierwsza, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
V/6 Przesłuchania techniczne: dwie etiudy z określonymi problemami technicznymi oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela, wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: etiuda uwzględniająca technikę palcową obydwu rąk, etiuda zawierająca inny problem techniczny, utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny o charakterze kantylenowym - wykonanie z pamięci;
VI/6 Przesłuchania techniczne: dwie etiudy z określonymi problemami technicznymi oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela - wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: etiuda uwzględniająca technikę palcową obydwu rąk, etiuda zawierająca inny problem techniczny, utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
I/4 etiuda z określonym problemem technicznym oraz dowolnie wybrany utwór - wykonanie z pamięci;
II/4 Przesłuchania techniczne: etiuda z określonym problemem technicznym oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela, wykonanie z pamęci; Egzamin promocyjny: utwór polifonizujący lub polifoniczny, jedna część sonatiny (do wyboru: część pierwsza, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
III/4 Przesłuchania techniczne: dwie etiudy z określonymi problemami technicznymi oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela, wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: etiuda z określonym problemem technicznym, utwór polifoniczny, jedną część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny o charakterze kantylenowym - wykonanie z pamięci;
IV/4 Przesłuchania techniczne: dwie etiudy z określonymi problemami technicznymi oraz gama dur i gama moll – wg ustalenia nauczyciela, wykonanie z pamięci; Egzamin promocyjny: etiuda uwzględniająca technikę palcową obydwu rąk, etiuda zawierająca inny problem techniczny, utwór polifoniczny, jedną część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje) oraz utwór dowolny, wykonanie z pamięci.
Instrument główny – gitara
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór;
II/6 etiuda, utwór dawny, utwór dowolny w tym 2 utwory wykonane z pamięci;
III/6 etiuda, utwór dawny, utwór dowolny – wykonanie z pamięci;
IV/6 etiuda, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
V/6 etiuda, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci;
VI/6 etiuda z elementami technicznymi na prawą rękę, etiuda z elementami technicznymi na lewą rękę, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci. Utwór z towarzyszeniem drugiego instrumentu ( duet ) lub dwóch instrumentów ( tercet ) oraz utwór zagrany a vista – z nut;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór;
II/4 etiuda, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci.
III/4 etiuda, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci.
IV/4 etiuda z elementami technicznymi na prawą rękę, etiuda z elementami technicznymi na lewą rękę, utwór dawny, sonatina ( jedna część ) lub wariacje, utwór dowolny - wykonanie z pamięci. Utwór z towarzyszeniem drugiego instrumentu ( duet ) lub dwóch instrumentów ( tercet ) oraz utwór zagrany a vista – z nut;
Instrument główny – klarnet
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują jeden utwór z pamięci lub z nut;
II/6 etiuda z nut i utwór solowy z pamięci z akompaniamentem fortepianu;
III/6 etiuda i dwa utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, z czego dwie pozycje wykonane z pamięci;
IV/6 dwie etiudy i dwa utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, z czego dwie pozycje wykonane z pamięci;
V/6 dwie etiudy i dwa utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, z czego dwie pozycje wykonane z pamięci;
VI/6 dwie etiudy i dwa utwory solowe lub dwie etiudy, utwór solowy i utwór kameralny z akompaniamentem fortepianu, z czego dwa utwory programu wykonane z pamięci;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują jeden utwór z pamięci lub z nut;
II/4 jedna etiuda i dwa utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, z czego dwie pozycje wykonane z pamięci;
III/4 dwie etiudy i dwa utwory solowe, z czego dwie pozycje wykonane z pamięci;
IV/4 dwie etiudy i dwa utwory solowe lub dwie etiudy, utwór solowy i utwór kameralny z akompaniamentem fortepianu, z czego dwa utwory programu wykonane z pamięci.
Instrument główny – perkusja
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu;
II/6 gama durowa wykonana z pamięci, jedna łatwa etiuda na werbel, jedna łatwa etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna łatwa etiuda na ksylofon lub marimbę wykonana z pamięci, jeden utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu, wykonany z pamięci;
III/6 gama durowa lub molowa wykonana z pamięci, jedna etiuda na werbel, jedna etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna etiuda na ksylofon lub marimbę wykonana z pamięci, jeden utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu, wykonany z pamięci;
IV/6 gama durowa i molowa wykonana z pamięci, jedna etiuda na werbel, jedna etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna etiuda na ksylofon lub marimbę wykonana z pamięci, jeden utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu, wykonany z pamięci, jedna łatwa etiuda na wibrafon, wykonana z pamięci;
V/6 gama durowa i molowa wykonana z pamięci, jedna etiuda na werbel wykona z nut techniką rudimentową, jedna etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna etiuda lub utwór dowolny na ksylofon lub marimbę (2/4 pałki) wykonana z pamięci, jeden utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu wykonany z pamięci, jedna etiuda lub utwór dowolny na wibrafon (2/4 pałki) wykonany z pamięci;
VI/6 etiuda wykonana z nut na werbel, kotły lub zestaw multipercussion z akompaniamentem lub bez, utwory dowolne na wibrafon, ksylofon lub marimbę z wykorzystaniem techniki czteropałkowej z towarzyszeniem fortepianu, wykonanie z pamięci;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu;
II/4 gama durowa wykonana z pamięci, jedna etiuda na werbel, jedna etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna etiuda na ksylofon lub marimbę wykonana z pamięci, utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu wykonany z pamięci;
III/4 gama durowa i molowa wykonana z pamięci, jedna etiuda na werbel wykona z nut techniką rudimentową, jedna etiuda na kotły lub zestaw multipercussion, jedna etiuda lub utwór dowolny na ksylofon lub marimbę (2/4 pałki) wykonany z pamięci, utwór dowolny na ksylofon lub marimbę z towarzyszeniem fortepianu wykonany z pamięci, etiuda lub utwór dowolny na wibrafon (2/4 pałki) wykonany z pamięci;
IV/4 etiuda wykonana z nut na werbel, kotły lub zestaw multipercussion z akompaniamentem lub bez, utwory dowolne na wibrafon, ksylofon lub marimbę z wykorzystaniem techniki czteropałkowej z towarzyszeniem fortepianu, wykonanie z pamięci.
Instrument główny – saksofon
I/6 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór z akompaniamentem fortepianu;
II/6 jedna gama durowa, etiuda, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu wykonany z pamięci;
III/6 jedna gama durowa, dwie zróżnicowane etiudy, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu, dwa krótkie utwory lub jeden cykliczny z towarzyszeniem fortepianu (w tym jeden utwór, lub jedna część utworu cyklicznego z pamięci);
IV/6 gama durowa i mollowa, dwie zróżnicowane etiudy, dwa krótkie utwory lub jeden cykliczny z towarzyszeniem fortepianu, (w tym jeden utwór, lub jedna część utworu cyklicznego z pamięci);
V/6 gama durowa i mollowa, dwie zróżnicowane etiudy, dwa krótkie utwory lub jeden cykliczny z towarzyszeniem fortepianu, (w tym jeden utwór, lub jedna część utworu cyklicznego z pamięci);
VI/6 dwie zróżnicowane etiudy, dwa utwory solowe z towarzyszeniem fortepianu, w tym dwa utwory wykonane z pamięci;
I/4 uczniowie nie są są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór z akompaniamentem fortepianu;
II/4 jedna gama, dwie zróżnicowane etiudy, dwa krótkie utwory lub jeden cykliczny z towarzyszeniem fortepianu, (w tym jeden utwór, lub jedna część utworu cyklicznego z pamięci);
III/4 gama durowa i mollowa, dwie zróżnicowane etiudy, dwa krótkie utwory lub jeden cykliczny z towarzyszeniem fortepianu, (w tym jeden utwór, lub jedna część utworu cyklicznego z pamięci);
IV/4 dwie zróżnicowane etiudy, dwa utwory solowe z towarzyszeniem fortepianu, w tym dwa utwory wykonane z pamięci.
Instrument główny – skrzypce
I/6 uczniowie nie są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór z akompaniamentem fortepianu;
II/6 etiuda, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
III/6 etiuda, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
IV/6 etiuda, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
V/6 etiuda, dwie kontrastowe części sonaty barokowej, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem;
VI/6 dwie etiudy w tym jedna dwudźwiękowa, dwie kontrastowe części sonaty barokowej, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
I/4 uczniowie nie są objęci obowiązkiem egzaminu promocyjnego, na Koncercie Młodego Muzyka wykonują z pamięci jeden utwór z akompaniamentem fortepianu;
II/4 etiuda, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
III/4 etiuda, dwie kontrastowe części sonaty barokowej, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci;
IV/4 dwie etiudy w tym jedna dwudźwiękowa, dwie kontrastowe części sonaty barokowej, koncert lub concertino - część I lub II i III z akompaniamentem fortepianu, utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu wykonany z pamięci.
bip logo 2