Informacje

 TERMINY PRZERW I FERII ZIMOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna; 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 18– 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01 – 06 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

02 listopada 2020 r. (poniedziałek);

07 stycznia 2021 r. (czwartek). zebranie RP klasyfikacyjne;

18 czerwca 2021 r. (piątek) zebranie RP klasyfikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN WYWIADÓWEK

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

Godzina

Temat wywiadówki

Osoby odpowiedzialne

11.09.2020 (piątek)

17.00 –19.00

Poinformowanie rodziców o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego

Wszyscy Nauczyciele

23. 11. 2020 (poniedziałek)

18.00-19.00

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

Grudzień

2020

Po koncertach

klasowych

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

12.01. 2021

(wtorek)

18.00 - 19.30

Wywiadówka półroczna

Wszyscy Nauczyciele

12.04.2021

(poniedziałek)

18.30-19.30

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

18. 05.2021

(wtorek)

18.00

Przewidywane oceny roczne:

Nauczyciele instrumentu

głównego

SKŁAD RADY  RODZICÓW

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Marta Janota – przewodnicząca

 2. Marcin Sielicki – z-ca przewodniczącej

 3. Marcelina Sukiennik – sekretarz

 4. Karolina Kosmecka-Garboś – skarbnik

 5. Katarzyna Walkowiak – komisja rewizyjna

 6. Patrycja Czech – komisja rewizyjna

 7. Agnieszka Ojrzyńska-Czerwińska – komisja rewizyjna

        
 

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców PSM I stopnia zwraca się do Państwa z prośbą o systematyczne płacenie comiesięcznych składek. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi 25 zł miesięcznie. W przypadku rodzeństwa składka z tytułu drugiego dziecka wynosi 10 zł miesięcznie. Fundusze gromadzone w ramach składki na Komitet są przeznaczone na zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki w szkole. Wpłat z tytułu składek można dokonywać przelewami na konto Komitetu Rodzicielskiego oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Numer konta bankowego: 85 1240 3914 1111 0000 3088 7745

Dziękujemy.

Samorząd Uczniowski – LO im. K.K.Baczyńskiegorok szkolny 2020/2021

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia

w ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Garboś Stanisław      klasa VI/6
 2. Gortad Julia             klasa V/6
 3. Grzybowski Noe        klasa III/4
 4. Jon Roksana             klasa IV/4
 5. Ludowicz Oskar        klasa IV/4
 6. Swacha Helena         klasa II/4
 7. Trzcińska Gabriela    klasa IV/6
 8. Zaleski Jacek            klasa III/4
 Opiekun SU – Pani Anna Kask

NAUCZYCIELE

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

w Świnoujściu

 1. Grażyna Sołtyk – Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotów: kształcenie słuchu, audycje muzyczne

 2. Lilia Dmochowska – nauczyciel przedmiotów: instrument główny fortepian, fortepian dodatkowy

 3. Małgorzata Drelich – nauczyciel przedmiotów: instrument główny akordeon, zespół instrumentalny

 4. Elżbieta Głowacka – nauczyciel przedmiotów: instrument główny skrzypce, zespół instrumentalny

 5. Marta Grzebieta – nauczyciel przedmiotów: instrument główny flet, zespół instrumentalny (zastępstwo czasowe)

 6. Dorota Grzywacz – nauczyciel przedmiotów: instrument główny klarnet, zespół instrumentalny

 7. Anna Kask – nauczyciel przedmiotu instrument główny fortepian

 8. Przemysław Krawczyński – nauczyciel przedmiotów: kształcenie słuchu, chór

  Elżbieta Naklicka – nauczyciel przedmiotów: instrument główny fortepian, fortepian dodatkowy, chór

    9. Krzysztof Naklicki nauczyciel przedmiotów: instrument główny akordeon, zespół instrumentalny

   10. Iryna Nikoriuk – nauczyciel przedmiotów: instrument główny fortepian, fortepian dodatkowy

   11. Dorota Patela – nauczyciel przedmiotów: instrument główny gitara, zespół instrumentalny

   12. Olga Ponichtera – nauczyciel przedmiotów: instrument główny flet, zespół instrumentalny

   13. Nicolas Rendon – nauczyciel przedmiotu zajęcia z akompaniatorem

   14. Łukasz Warenica – nauczyciel przedmiotów: instrument główny perkusja, zespół instrumentalny

   15. Bernadeta Wenta – nauczyciel przedmiotów: kształcenie słuchu, rytmika

   16. Dariusz Witek – nauczyciel przedmiotu instrument główny saksofon

   17. Izabela Włodarczyk-Roksela – nauczyciel przedmiotów: instrument główny fortepian, fortepian dodatkowy

 


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
Państwowej szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

 • Administracja:
  • Główny księgowy - Kamila Porębska
  • Sekretarz szkoły - Monika Siuta
  • Samodzielny referent do spraw gospodarczych - Halina Tymrakiewicz
 • Obsługa:
  • Magdalena Starachowska
  • Grażyna Wójcikowska
  • Stefan Więckowski
  • Agnieszka Urbańska
bip logo 2