Informacje ogólne dla uczniów klas:

II/6, III/6, IV/6, V/6, VI/6

oraz II/4, III/4 i IV/4

1.Zajęcia zbiorowe:

Klasa

Przedmioty i nauczyciel

Numer

klasy

Kształcenie słuchu

Rytmika

Audycje muzyczne

I/6

Bernadeta Wenta

Bernadeta Wenta

-

113

IIa/6

Grażyna Sołtyk

Bernadeta Wenta

-

115

IIb/6

Grażyna Sołtyk

Bernadeta Wenta

-

115

III/6

Przemysław Krawczyński

Bernadeta Wenta

-

113

IV/6

Grażyna Sołtyk

-

Grażyna Sołtyk

115

V/6

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

113 i 115

VI/6

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

115

I/4

Przemysław Krawczyński

-

-

113

II/4

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

113 i 115

III/4

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

113 i 115

IV/4

Grażyna Sołtyk

-

Grażyna Sołtyk

115

2. Akompaniament - Pan Nicolas Rendon, klasa 114

klasy: II, III, IV, V, VI cyklu 6-letniego oraz II, III i IV cyklu 4-letniego

3. Fortepian dodatkowy:

klasa V/6 – Pani Iryna Nikoriuk,

klasa VI/6 – Pani Izabela Włodarczyk-Roksela,

klasa III/4 – Pani Lilia Dmochowska,

klasa IV/4 – Pani Izabela Włodarczyk -Roksela.

4. Prowadzenie zajęć instrumentu głównego akordeon - Pani Małgorzata Drelich.

5. Prowadzenie zajęć instrumentu głównego flet - Pani Marta Grzebieta (zastępstwo),

tel. 601 737 023.

6. Przedmioty: chór lub zespół instrumentalny obowiązkowe w klasach:

IV, V, VI cyklu 6-letniego oraz II, III i IV cyklu 4-letniego.

bip logo 2