SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLASY I/6 i I/4

Informujemy, że od 13 września 2021 r. (poniedziałek)

będzie możliwy odbiór loginu i hasła do dziennika elektronicznego MobiReg

w sekretariacie PSM.

Dziennik będzie dostępny dla Uczniów i Rodziców od 20.09.2021 r.

________________________________

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że w sekretariacie PSM można odbierać

loginy do dziennika elektronicznego.

Odbiór osobisty możliwy jest

od poniedziałku do piątku

w godz. 09.00-16.00 i 17.00-20.00

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

_________________________________

Informacje ogólne dla uczniów klas:

I/6,II/6, III/6, IV/6, V/6, VI/6

oraz I/4,II/4, III/4 i IV/4

1.Zajęcia zbiorowe:

Klasa

Przedmioty i nauczyciel

Numer

klasy

Kształcenie słuchu

Rytmika

Audycje muzyczne

I/6

Bernadeta Wenta

Bernadeta Wenta

-

113

II/6

Przemysław Krawczyński

Bernadeta Wenta

-

       220 P. Krawczyński

113 B. Wenta

IIIa/6

 

Bernadeta Wenta

-

115 G. Sołtyk

113 B. Wenta

IIIb/6

Grażyna Sołtyk

Bernadeta Wenta

-

115 G. Sołtyk,

113 B. Wenta

IV/6

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

         220 P. Krawczyński

115 G. Sołtyk

V/6

Grażyna Sołtyk

-

Grażyna Sołtyk

115

VI/6

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

        220 P. Krawczyński

115 G. Sołtyk

I/4

Grażyna Sołtyk

-

-

115

II/4

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

         220 P. Krawczyński

115 G. Sołtyk

III/4

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

       220 P. Krawczyński

115 G. Sołtyk

IV/4

Przemysław Krawczyński

-

Grażyna Sołtyk

       220 P. Krawczyński

115 G. Sołtyk

2. Akompaniament - Pan Nicolas Rendon, klasa 114

klasy: II, III, IV, V, VI cyklu 6-letniego oraz II, III i IV cyklu 4-letniego

3. Fortepian dodatkowy:

klasa V/6 – Pani Izabela Włodarczyk Roksela,

klasa VI/6 – Pani Iryna Nikoriuk i Pani Izabela Włodarczyk-Roksela,

klasa III/4 – Pani Lilia Dmochowska,

klasa IV/4 – Pani Lilia Dmochowska.

4. Prowadzenie zajęć instrumentu głównego flet - Pani Olga Ponichtera.

5. Przedmioty: chór lub zespół instrumentalny obowiązkowe w klasach:

IV, V, VI cyklu 6-letniego oraz II, III i IV cyklu 4-letniego.

bip logo 2