Informacje dla uczniów i rodziców

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Uprzejmie informujemy, że ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

w PSM I stopnia odbywa się na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

Terminy zebrań klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej:

14 stycznia 2019 r.

(klasyfikacja śródroczna);

13 czerwca 2019 r.

(klasyfikacja roczna).

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA EGZAMIN PROMOCYJNY
Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY OBOWIĄZUJĄCE
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I stopnia w ŚWINOUJŚCIU

   SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ŚWINOUJŚCIU

podstawa prawna: art. 22a ust. 6-7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 o systemie oświaty

Dz. U. z 2016 r. poz. 1943

data dopuszczenia: 12 stycznia 2018 roku

SZANOWNI RODZICE

W dniach 20 – 22 maja 2019 r.

Nauczyciele instrumentu głównego przekażą Państwu informacje na temat przewidywanych ocen rocznych Państwa dzieci

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Kartki z ocenami zostaną przekazane na lekcji instrumentu głównego.

Prosimy Państwa o kontakt z Nauczycielami.

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2018/2019

 

bip logo 2