Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu powstała 1 września 1985 roku z inicjatywy następujących osób: Zbigniewa Gocha, który został też pierwszym dyrektorem Szkoły, Edwarda Dobijańskiego, Zygmunta Rosika oraz Łucji Statkiewicz - nauczycieli ówczesnego Ogniska Artystycznego

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jest jedyną szkołą artystyczną w Świnoujściu, a tym samym i na wyspie oraz jedną z 15 szkół artystycznych tego typu w regionie zachodniopomorskim.

PSM jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. PSM, jako szkoła muzyczna I stopnia realizująca I etap kształcenia w zawodzie muzyk, prowadzi zajęcia wyłącznie w oparciu o program kształcenia muzycznego, stawiając sobie za główne cele i zadania m.in.:

 • rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia,
 • przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 • upowszechnianie muzyki w środowisku,
 • przygotowanie absolwentów do ewentualnego dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Uczniowie zdobywają oraz rozwijają swoje umiejętności z zakresu gry na instrumencie w następujących specjalnościach: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, saksofon oraz skrzypce. Sztukę zespołowego muzykowania poznają na zajęciach zespołów kameralnych oraz chóru, zaś wiedzę ogólnomuzyczną - na lekcjach kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz rytmiki.

Siedziba Szkoły (po licznych przeprowadzkach) mieści się obecnie w samym sercu Świnoujścia – w charakterystycznym budynku z czerwonej cegły na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Matejki.

h1
Widok Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

PSM posiada 16 sal lekcyjnych, z czego 12 przeznaczonych jest do prowadzenia zajęć indywidualnych, zaś 4 sale – do prowadzenia zajęć zbiorowych. Każdy nauczyciel pracujący w PSM prowadzi zajęcia w przeznaczonej tylko na jego potrzeby sali. Każda z sal lekcyjnych wyposażona jest we wszystkie pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli Szkoły programami nauczania.

h2
Sala kształcenia słuchu pani Grażyny Sołtyk

h3
Sala fletu pani Olgi Ponichtera

Szkoła posiada również niewielką salę kameralną, wyposażoną w dwa fortepiany, w której odbywają się szkolne koncerty, konkursy oraz inne uroczystości szkolne – zawsze z udziałem publiczności złożonej z uczniów oraz ich rodziców, jak też zaproszonych gości.

h4
Sala Kameralna

Uczniowie, którzy nie posiadają własnego instrumentu mogą wypożyczyć instrument ze Szkolnego Magazynu Instrumentów, w którym na chętnych do nauki gry czekają m.in.: akordeony, flety, gitary, klarnety i skrzypce. Do dyspozycji pianistów, którzy nie posiadają instrumentu w domu Szkoła oddała 3 ćwiczeniówki, czyli sale przeznaczone wyłącznie do użytku uczniów, w których mogą oni samodzielnie przygotowywać się do zajęć z zakresu gry na swoim instrumencie.

Największym osiągnięciem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu są jej absolwenci – 202 osoby poczynając od roku 1991 (czyli po zakończeniu pierwszego pełnego sześcioletniego cyklu nauczania zaczętego w roku 1985) oraz uczniowie wciąż kształcący się w Szkole.

Uczniowie Szkoły, w przeciągu ponad 25 lat jej istnienia, niejednokrotnie mieli możność reprezentowania jej imienia w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach oraz przeglądach. Do najważniejszych imprez, w których udział uczniów świnoujskiej szkoły muzycznej został nagrodzony lub wyróżniony należą m.in.:

 • 1989 – III Wojewódzki Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu
 • 1990 – V Goleniowski Konkurs Fortepianowy
 • 1991 – VII Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, I Międzywojewódzki Konkurs Młodego Pianisty w Koszalinie, V Regionalny Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu, I Międzywojewódzki Konkurs Zespołów Akordeonowych w Stargardzie Szczecińskim
 • 1992 – II Okręgowy Konkurs Skrzypków w Koszalinie, Konkurs Duetów Instrumentalnych w Białogardzie
 • 1993 – I Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Koszalinie
 • 1994 – Konkurs Fortepianowy w Koszalinie, VIII Regionalny Konkurs Akordeonowy w Świnoujściu
 • 1998 – III Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim
 • 2002 – Konkurs Akordeonowy w Chełmie
 • 2003 – Przegląd Zespołów Kameralnych w Stargardzie Szczecińskim
 • 2004 – Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim
 • 2005 – Regionalny Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, Wiosenny Konkurs Gitarowy w Szczecinie, II Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Miastku, Konkurs z Kształcenia Słuchu w Szczecinie, Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu w Stargardzie Szczecińskim, Regionalny Konkurs Gitarowy w Nowogardzie
 • 2006 – III Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Szczecinie, Regionalne Warsztaty Gitarowe w Szczecinie, Międzyszkolny Konkurs Skrzypcowy "Małego Utworu" w Szczecinie
 • 2007 - Konkurs "Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka" w Szczecinie,
 • 2008 - III Regionalny Konkurs Skrzypcowy w Szczecinie, VII Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny "Gram polifonię" w Goleniowie,

Osiągnięcia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu nie miałyby miejsca, gdyby nie grono nauczycieli pracujących w tej placówce. To dzięki nim młodzi świnoujscy muzycy mogli cieszyć się swoimi sukcesami, a przede wszystkim – kształcić się w dziedzinie muzyki pod okiem ludzi, dla których muzyka jest po prostu pasją…

Są w gronie pedagogicznym PSM nauczyciele, którzy przekroczyli progi tejże Szkoły we wrześniu 1985 roku. Pan Edward Dobijański oraz Pani Łucja Statkiewicz – obecnie obydwoje już na emeryturze – nie tylko założyli PSM, ale pracowali w niej przez szereg lat ucząc dzieci i młodzież gry na instrumentach dętych oraz na fortepianie.

Inni nauczyciele pracują w PSM nieprzerwanie od roku 1985, tak jak Pani Elżbieta Głowacka, która była drugim dyrektorem Szkoły, a do dnia dzisiejszego prowadzi klasę skrzypiec oraz Pani Olga Ponichtera ucząca gry na flecie.

W latach 1986 – 1989 szeregi kadry pedagogicznej zasilili: Elżbieta Naklicka – nauczyciel gry na fortepianie oraz chóru i Krzysztof Naklicki – akordeonista, a następnie Grażyna Sołtyk (obecna dyrektor szkoły) ucząca kształcenia słuchu i audycji muzycznych oraz Joanna Kosętka – pianistka, a kilka lat później – Małgorzata Krzywdzik, która prowadzi zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki.

Zasługi tych nauczycieli mierzy się sukcesami ich podopiecznych, liczbą absolwentów oraz uczniów, którzy w dalszym ciągu kształcą się pod ich kierunkiem.

h5
Grono Pedagogiczne
(od lewej stoją): Małgorzata Krzywdzik, Grażyna Sołtyk, Helena Rzepecka, Elżbieta Naklicka, Krzysztof Naklicki, Iryna Nikoriuk,
(od lewej siedzą): Dorota Patela, Elżbieta Głowacka, Anna Kask, Lilia Dmochowska, Olga Ponichtera, Joanna Kosętka.

W chwili obecnej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świnoujściu pracuje 19 pracowników, z czego 13 to nauczyciele. Do wymienionych już wcześniej pedagogów: Elżbiety Głowackiej, Olgi Ponichtera, Elżbiety Naklickiej, Krzysztofa Naklickiego, Grażyny Sołtyk i Małgorzaty Krzywdzik dołączyli następni entuzjaści pracy w zawodzie nauczyciel – muzyk: pianiści - Lilia Dmochowska, Anna Kask - trzeci dyrektor Szkoły, Iryna Nikoriuk oraz Izabela Włodarczyk – Roksela, gitarzystka - Dorota Patela oraz klarnecistka - Helena Rzepecka.

bip logo 2