SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 roku do odwołania,

wszystkie zajęcia w PSM będą odbywały się w formie zdalnej.

Dopuszcza się stacjonarną realizację zajęć

- z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa -

w wyjątkowych w przypadkach:

 

• zajęć z uczniami realizującymi pierwszy rok nauki na instrumencie głównym;

• zajęć z wszystkimi uczniami klasy perkusji;

• zajęć fortepianu dodatkowego z uczniami nieposiadającymi instrumentu w domu;

• zajęć instrumentu głównego z uczniami klas programowo najwyższych (decyduje nauczyciel).

 

Incydentalnie w formie stacjonarnej mogą się odbywać zajęcia

zespołu instrumentalnego i zajęcia z akompaniatorem.

bip logo 2