SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

 

 Informujemy, że nauczanie zdalne

zostało przedłużone do 26 czerwca 2020 roku.

 

Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu instrument główny

ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

Ocena ustalona będzie w oparciu o całokształt pracy ucznia

z uwzględnieniem stopnia realizacji materiału w nauczaniu zdalnym.

 

O sposobie odbioru świadectw

poinformujemy odrębnym komunikatem.

bip logo 2