SZANOWNI RODZICE

 W związku z obowiązkiem informowania Państwa o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do

  otrzymania przez ucznia poszczególnych

  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

 1. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

  uczniów;

 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż

  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z

  zajęć edukacyjnych,

uprzejmie informuję, że w dniu

11 września 2019 r. (piątek)

w godz. 16.30 – 19.00

odbędą się wywiadówki z wszystkimi nauczycielami.

Bardzo proszę o kontakt z każdym nauczycielem uczącym Państwa dziecko.

Do nauczycieli zajęć zbiorowych proszę

o obecność w ramach określonej klasy i godziny, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Spotkania z Panem Przemysławem Krawczyńskim – nauczycielem kształcenia słuchu i chóru, odbędą się w innym terminie.

W związku z wywiadówką,

w dniu 11.09. 2020 r. (piątek)

wszystkie zajęcia są odwołane

od godziny 16.15 .

 

PLAN WYWIADÓWEK Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

(kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne,)

11 września 2020 r. (piątek)

 

Klasa

 

 

Godz.

16.30

Godz.

16.45

Godz.

17.00

Godz.

17.15

Godz.

17.30

Godz.

17.45

Godz.

18.00

Godz.

18.15

Godz.

18.30

I/6

Bernadeta Wenta

kl. 113

Kształcenie słuchu

Bernadeta Wenta

kl. 113

Rytmika

 

 

 

 

 

 

 

IIa/6

 

 

Bernadeta Wenta

kl. 113

Rytmika

Grażyna Sołtyk

kl. 113 KS

 

 

 

 

 

IIb/6

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113 KS

Bernadeta Wenta

kl. 113

Rytmika

 

 

 

 

 

III/6

 

 

 

 

Bernadeta Wenta

kl. 113

Rytmika

 

 

 

 

IV/6

Grażyna Sołtyk

kl. 115

KS

Grażyna Sołtyk

kl. 115

AM

 

 

 

 

 

 

 

V/6

 

 

 

 

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113 AM

 

 

 

 

VI/6

 

 

 

 

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113 AM

 

 

 

II/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113 AM

 

 

III/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113 AM

 

IV/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Sołtyk

kl. 113

KS i AM

bip logo 2