godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że w dniach 20 grudnia 2021 r. - 09 stycznia 2022 r.

w PSM obowiązuje następujący sposób realizacji zajęć:

1) zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft Teams;

2) w przypadku braku możliwości odbycia zajęć poprzez powyższą aplikację, lub inne problemy techniczne, dopuszcza się prowadzenie zajęć przez komunikatory internetowe wybrane przez nauczyciela i uzgodnione z rodzicami uczniów;

3) zajęcia indywidualne uczniów realizujących przedmiot instrument główny – perkusja odbywają się w formie stacjonarnej;

4) uczniowie klasy perkusji mogą ćwiczyć w szkole za pisemną zgodą rodziców;

5) w formie stacjonarnej odbywają się zajęcia z akompaniatorem. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać za pomocą aplikacji, komunikatorów internetowych lub w innej formie ustalonej przez akompaniatora w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego i rodziców ucznia;

6) uczniowie fortepianu dodatkowego mogą korzystać z możliwości ćwiczenia w szkole na dotychczas obowiązujących zasadach;

7) Szkoła czynna jest w godzinach 14.00 – 20.00.

 Dlaczego warto uczyć się w szkole muzycznej?

Badania potwierdzają, że nauka w szkole muzycznej:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

regularna gra na instrumencie wzmacnia motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników,

w nauce, pozytywnie wpływa na rozwój języka i umiejętność czytania.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

wpływa na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni, koordynuje obie półkule mózgowe.

ROZWIJA POZNAWCZO

pobudza procesy spostrzegania, wrażliwości zmysłowej, koncentracji uwagi, wpływa na rozwój mowy

i wzbogacanie słownictwa oraz kreatywność.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

rozwija wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia i oceny estetycznej.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

rozwija cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

kształtuje emocje, empatię, równowagę emocjonalną, komunikatywność.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

minimalizuje zachowania agresywne, uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności,

sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

DZIAŁA TERAPEUTYCZNIE

pomaga rozładowywać napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA

Film prezentujący naszą Szkołę

Film instruktażowy

Filmy przedstawiające ofertę edukacyjną PSM.

bip logo 2