godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

 

Informujemy, że na stronie internetowej umieszczamy witrynę ze wszystkimi materiałami

dotyczącymi nauczania zdalnego z przedmiotów ogólnomuzycznych

(kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne) pod linkiem :

https://sites.google.com/sp6swinoujscie.pl/rytmika-i-ks/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Materiały do zdalnej realizacji materiału będą się ukazywały sukcesywnie w dni,

w które poszczególne klasy mają zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z przekazywanymi informacjami.

W przypadku niezrozumienia realizowanego materiału, prosimy o bezpośredni

kontakt mailowy ucznia lub rodzica z nauczycielem.

Zarządzenie Dyrektora

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

                          W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych, w okresie 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. informujemy, że komunikacja między nauczycielami a uczniami i Rodzicami będzie się odbywała za pośrednictwem strony internetowej PSM, telefonu, Internetu, komunikatorów lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z nauczycielami.

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami przedmiotów instrument główny i fortepian dodatkowy - dni lekcji wynikających z planu zajęć.

Brak kontaktu ucznia z nauczycielem będzie równoznaczny z nieobecnością na zajęciach. Kontakt z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych - za pośrednictwem strony internetowej i adresów mailowych nauczycieli.

Możliwość konsultacji uczniów lub rodziców z nauczycielami – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na bieżąco).

Materiały dla uczniów niezbędne do realizacji programów nauczania będą przekazywane przez nauczycieli drogą elektroniczną – indywidualnie, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem portali internetowych, opracowań własnych.

Ocenianie umiejętności i wiedzy uczniów będzie dokonywane w oparciu o nadsyłane nagrania, wykonywanie zadawanych ćwiczeń lub innych, ustalonych z nauczycielem form realizacji materiału (instrument główny, fortepian dodatkowy) oraz karty pracy (przedmioty ogólnomuzyczne).

Informacje na temat postępów uczniów oraz uzyskiwanych przez nich ocenach będą przekazywane telefonicznie, mailowo lub wiadomością tekstową.

O zakresie realizowanego materiału decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i stopień obciążenia realizacją zleconych zadań.

Bieżące informacje dotyczącego nauczania zdalnego będą zamieszczane na stronie internetowej PSM.

Całej społeczności PSM – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb państwowych. Jednocześnie proszę o dalszą wyrozumiałość nadzwyczajnej sytuacji

i warunków pracy, które dla wszystkich nas stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.

                                                 Grażyna Sołtyk

                                                Dyrektor PSM

  SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Poniżej przedstawiamy linki do kart pracy w poszczególnych klasach z przedmiotów:

kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne.

Niektóre karty pracy można wydrukować lub zapisać, wypełnić i odesłać na podany adres nauczyciela.

Pozostałe należy wypełnić w zeszycie do kształcenia słuchu lub audycji muzycznych, zrobić zdjęcie wykonanych zadań

i odesłać na adres nauczyciela.

W przypadku rytmiki proszę o zapoznanie się z prośbą nauczyciela.

Wszystkie prace prosimy odesłać do 24 marca 2020 r. (wtorek) na właściwe adresy nauczycieli.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Bernadeta Wenta, Przemysław Krawczyński, Grażyna Sołtyk

Informacja dla uczniów Pani Bernadety Wenty

 Proszę o wykonanie kart pracy i przesłanie jej zdjęcia.

Uczniowie, którzy mają możliwość wydrukowania wykonują podane zadania na wydrukowanej karcie pracy.

Ci, którzy nie mają takiej możliwości wykonują zadania w zeszycie nutowym z dokładnym zaznaczeniem numeru zadania.

Zadania praktyczne (rytmika) proszę nagrać na telefon i również je przesłać.

Wszystkie prace wysyłamy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub opcjonalnie na messenger

"Bernadeta W-ta" /na numer telefonu 882-060-017 (wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka).

Karta pracy klasa I/6 część 1 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/6 część 2 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/6 rytmika

Karta pracy  klasa II/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa II/6 część 1 rytmika

Karta pracy klasa II/6 część 2 rytmika

Karta pracy klasa III/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa III/6 rytmika

Karta pracy klasa IV/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa IV/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa V/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa V/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa VI/6 audycje muzyczne

Karta pracy klasa VI/6 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa I/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa II/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa II/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa III/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa III/4 kształcenie słuchu

Karta pracy klasa IV/4 audycje muzyczne

Karta pracy klasa IV/4 kształcenie słuchu

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Informujemy, że w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną

oraz koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji materiału,

od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzamy w PSM

zdalne ocenianie z przedmiotów:

instrument główny, kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne.

Ocenianie z przedmiotu fortepian dodatkowy - w ograniczonym zakresie.

W dniach, kiedy zgodnie z planem powinny odbywać się zajęcia instrumentu głównego, proszę wszystkich Uczniów o przesyłanie nagrań zadanego repertuaru do swoich Nauczycieli.

Uczniów fortepianu dodatkowego posiadających instrument również proszę o przesłyanie nagrań do Nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Uczniów fortepianu dodatkowego, którzy nie posiadają instrumentu w domu proszę o kontakt z Nauczycielem w celu ustalenia innej formy i sposobu realizacji materiału.

Rodziców bardzo proszę o stały nadzór pracy dziecka, motywowanie

do systematycznego ćwiczenia i współpracę z nami.

Informacje dotyczące przedmiotów teoretycznych

będą zamieszczane osobno na stronie internetowej PSM.

bip logo 2