godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

SZANOWNI UCZNIOWIE

I RODZICE

Informujemy, że nauczanie zdalne zostało

przedłużone

na okres od 03 maja do 30 maja 2021 r.

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. z 2021 r. poz. 824).

W okresie 03 maja do 30 maja 2021 r.

w PSM obowiązuje

dotychczasowa organizacja zajęć.

KONKURSOWA AKORDEONOWA WIOSNA W PEŁNI

konkurs Stasia

Jak co roku, trwają konkursowe zmagania młodych akordeonistów. Tegoroczna konkursowa wiosna przebiega z pandemią w tle. Pomimo wielu ograniczeń koronawirus nie powstrzymał uczniów i nauczycieli przed przygotowaniami do konkursów wykonawczych. Praca zdalna nie ułatwia, ale też nie uniemożliwia skutecznego przygotowania się do współzawodnictwa. Stanisław Garboś, uczeń klasy szóstej akordeonu, wiosnę 2021 roku na pewno zaliczy do wyjątkowo udanych. Udział w XXVI Kaszubskich Spotkaniach Akordeonowych w Kościerzynie, konkursie o zasięgu ogólnopolskim, przyniósł mu wyróżnienie Jury i rozochocił do udziału w kolejnych konkursach. Potwierdzeniem talentu Stasia okazał się jego sukces na arenie międzynarodowej, tj. II miejsce w wiosennej edycji On-line Music Competition 2021 w Belgradzie /Serbia/ - konkursie, w którym mierzą się młodzi muzycy z całego świata oceniani przez międzynarodowe Jury: Petri Makkonen/Finlandia, Vladimir Grachev/Rosja, Nguyen Tai Hung/Wietnam, Andrzej Smolik/Polska. Za sukcesami Stasia stoi Pani Małgorzata Drelich – akordeonistka, pasjonatka i doświadczony nauczyciel, która od wielu lat współpracowała w ramach orkiestry akordeonowej z Panem Krzysztofem Naklickim, a od roku 2020 prowadzi klasę akordeonu w PSM I stopnia w Świnoujściu.

REKRUTACJA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu

ogłasza zapisy dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat

do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego

i klasy pierwszej cyklu czteroletniego,

na rok szkolny 2021/2022.

Oferujemy naukę gry na jednym z 8 instrumentów:

akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie,

saksofonie, skrzypcach i perkusji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

internetowej PSM w zakładce Rekrutacja.

 

Dlaczego warto uczyć się w szkole muzycznej?

Badania potwierdzają, że nauka w szkole muzycznej:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

regularna gra na instrumencie wzmacnia motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników,

w nauce, pozytywnie wpływa na rozwój języka i umiejętność czytania.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

wpływa na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni, koordynuje obie półkule mózgowe.

ROZWIJA POZNAWCZO

pobudza procesy spostrzegania, wrażliwości zmysłowej, koncentracji uwagi, wpływa na rozwój mowy

i wzbogacanie słownictwa oraz kreatywność.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

rozwija wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia i oceny estetycznej.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

rozwija cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

kształtuje emocje, empatię, równowagę emocjonalną, komunikatywność.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

minimalizuje zachowania agresywne, uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności,

sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

DZIAŁA TERAPEUTYCZNIE

pomaga rozładowywać napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA

Film prezentujący naszą Szkołę

Film instruktażowy

Filmy przedstawiające ofertę edukacyjną PSM.

bip logo 2